Email marketing

Email marketing

Email marketing nepatrí vôbec do starého železa. Je to stále funkčný zdroj možných zákazníkov. Cieľom samozrejme nie je spamovať tisíce adresátov, ale osloviť práve tých, ktorí môžu mať o Váš produkt skutočný záujem. A to všetko takou formou, aby ste sa Vaše správy nedostali medzi nevyžiadanú poštu.

Email marketing spočíva nielen v bezhlavom rozposielaní emailov, ale najmä v získavaní nových adries, práca s databázami adries, kvalitným content (obsahový) marketing a v neposlednom rade vyhodnocovanie výsledkov kampaní.

Na správu kampaní využívame klienta Mailchimp, ktorý patrí k špičke v email marketingu. Umožňuje rozposielať graficky príťažlivé emaily, ale podrobne vyhodnocuje dáta z kampaní (počet doručení, otvorení, analyzuje ktoré odkazy v správe boli otvorené ai.)

Potrebujete pomôcť s Email Marketingom?

A obratom pripravíme pre Vás cenovú ponuku.